IRR

Wewnętrzna stopa zwrotu, Internal rate of return

Metoda oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Wewnętrzna stopa zwrotu - Internal rate of return

Kalkulator

Podaj ilość okresów - t