NPV

Wartość bieżąca netto, Net present value

Metoda oceny efektywności projektów inwestycyjnych

NPV - Net Present Value - Wartość Bieżąca Netto

Kalkulator

Podaj ilość okresów - t